Biztonság, törvények, szabályok

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Csak a biztosan felismert vadnövényt szabad gyűjteni. Várandósok és kisgyerekek ne fogyasszanak vadnövényeket! Több faj nem ajánlott, a legtöbbről pedig nem tudjuk biztosan, mely életkortól szabad fogyasztani. Jobb az óvatosság! Aki valamit először kóstol, legyen óvatos, csak kis mennyiségben kóstolja meg első alkalommal. Mindenki saját felelősségére gyűjt vadon élő növényeket, gombákat és gyógynövényeket. Gyűjteni csak biztos fajismerettel szabad. A blog tájékoztató, ötletadó, segíti az eligazodást a témában, de nem helyettesíti a saját tudás megszerzését a növények felismerése terén. A gombákat gombaszakértővel ellenőriztessük! Az esetleges fajtévesztésből adódó problémáért felelősséget nem tudok vállalni. Krónikus vagy súlyos betegségek esetében a vadnövények felhasználásáról mindenki kérje ki saját környezetében orvos vagy fitoterapeuta tanácsát. Várandósok számára nem ajánlott vadnövényekről ITT írtam.


A vadnövények és a gombák egyéni érzékenységtől függően allergiás reakciót, gyomor-béltüneteket is okozhatnak, amellett is, ha betartjuk az ajánlásokat elkésztésükre (pl. ajánlott hőkezelés), ezért fokozatosan vezessük be őket a táplálkozásba vagy azok fogyasztását, ami ilyen gondot okoz, kerüljük!

A beteg növényi részek gyűjtését kerüljük! Ázott vagy beteg gombát, túl öreg gombákat, nyűves, férges vagy fagyott (nagy eséllyel nappal felenged, éjjel visszafagy) gombát szintén ne szedjünk!  Mindegyikben már elindulhatott a fehérjebomlás és/vagy baktériumok szaporodhatnak. Nyers gombát szintén nem ajánlott enni, talajtól állatoktól akár fertőzött is lehet, és nehéz emészteni.

Vadak által láthatóan sűrűn járt területeket (vadcsapások, borzvár, rókalyuk, itatóhelyek, szórók, dagonyázók, vakaródzófák környéke, stb.) is ajánlott elkerülni gyűjtéskor. Ha mégis ilyen helyzetben gyűjtünk, alapos főzés után ajánlott csak fogyasztani. Nyers fogyasztáshoz keressünk tisztább helyet. Vizekből, vizes rétekről a májmétely-fertőzés elkerülése érdekében ne gyűjtsünk, vagy legfeljebb csak alapos főzés mellett fogyasszuk az ilyen helyen gyűjtött vadzöldséget. 

... és természetesen tiszta, nem szennyezett helyről, nem túltrágyázott (pl. egykori trágyadomb helye) területről gyűjtsünk, több faj ugyanis magába gyűjthet és koncentrálhat egyes szennyezőanyagokat.          

Gombaszakellenőrök elérhetősége: térképes kereső 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36 80 201 199 (sürgős esetben 0-24 óráig díjmentesen hívható).
 


A vadnövények és gombák gyűjtésére vonatkozó törvények, szabályok

... hogy unokáinknak is maradjon:

Gyűjtési etika:

Fontos, hogy a természetben mindenki úgy gyűjtsön bármilyen növényt, ehető, vadnövényt vagy gyógynövényt, hogy ugyanott, ugyanazt jövőre, vagy hosszú távon is megtalálja, vagyis az egyed és a faj állománya túlélje a gyűjtést.

Mindig csak annyit gyűjtsünk, amit maradéktalanul fel tudunk használni.

Soha ne húzzuk ki gyökerestől a növényt, mindig hagyjunk elegendő levelet vagy virágot az egyed túléléséhez, szaporodásához. (Gyökereket, hagymákat csak a nagyon gyakori fajok esetében, és kis mennyiségben gyűjtsünk egy-egy területen.)

Ne tépjük, nyúzzuk, húzzuk, hanem ollóval vágjuk le a gyűjteni kívánt növényi részeket (kivéve persze a könnyen leváló terméseket).

Az élőhelyet, ahol gyűjtünk ne tapossuk össze. Sáros, vizes területen különösen vigyázzunk erre. Réteken, kaszálókon a rétet nem összevissza járkálva, taposva (különösen nem kaszálás előtt letaposva) gyűjtsünk.

Fákról, bokrokról csak a virágot, termést, ágak letörése nélkül szedjük. Rügyeket, hajtásokat oldalhajtásokról és ne a vezér (csúcs) hajtásokról gyűjtsünk.

Területileg ritka növényeket ne gyűjtsünk, csak a gyakori fajokat. Aki rendszeresen gyűjt az tudja, mely fajok ritkák ott, ahol gyűjt. Fontos ezek kímélete, állományuk túlélése, esetleg szaporodás érdekében.


Törvények:


A vadnövény-gyűjtést a természetvédelmi törvény és -rendeletek, valamint az erdőtörvény szabályozzák:

Röviden:

Védett területen gyűjtés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

100 %-osan állami tulajdonú (nem védett) erdőben csak legfeljebb 2 kg (gomba, növény) gyűjthető / nap /fő, vagy ha több, akkor előzetes erdészeti engedéllyel. 

Védett, állami erdőben, tehát a természetvédelmi hatósági és erdészeti engedély is szükséges.

A magánterületeken gyűjtés mikéntje a tulajdonos jogosultsága. 

Védett magánterületen a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges a gyűjtéshez és persze a tulajdonosé.


Bővebben:

1. A TERMÉSZETVÉDELMI TÖRVÉNY alapján:

Védett növénytvédett gombát tilos gyűjteni. A jelenleg hatályos jogszabályok (1996. évi LIII. törvény 38. § (1) a) pontja) a védett természeti területen (ezek típusai felsorolva katt ide) történő gyűjtést, és a gyűjthető mennyiséget is szabályozzák. Védett terüten csak engedéllyel lehetséges a gyűjtés. Az engedélyt a területileg illetékes kormányhivataltól lehet kérelmezni. A teljes törvény itt olvasható: 1996 évi LIII törvény a természet védelméről.
Vonatkozó 38. § (1) a) pont:

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;
Védett területen engedély a területileg illetékes természetvédelmi hatóságtól kérhető.

Natura 2000 területeken mi a helyzet? Ez a következő kormányrendeletben:

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
Néhány hasznos részlet csak:

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában,
valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

8. § (1) A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő
és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott
tevékenység korlátozás nélkül folytatható.
(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül
vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást
végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a
megvalósítását akadályozza.
9. § (1)
(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a felügyelőség
engedélye szükséges
a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;
b) a terület helyreállításához;
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú
energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás
legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi
vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő
kivágását;
d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény

rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

Natura 2000 területek térképen itt
Védett területek térképen (TIR) itt
védett gombák fotóval


2. AZ ERDŐTÖRVÉNY alapján:

Az új (2017) erdőtörvény alapján sincs jelentős változás az erdei melléktermékek gyűjtése tekintetében. A módosítás hangsúlyozza, hogy állami erdeinkben csak 100 %- os állami tulajdonú területen lehetséges 2 kg-ig a gomba (kivéve földalatti gombák), gyógynövény, vadgyümölcs, virág gyűjtése. A törvénymódosítás itt található: 2017. évi LVI. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Nem védett erdőkben a növénygyűjtés erdei haszonvételnek minősül. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. törvény 68. § f) és 69. § (7) pontja értelmében állami erdőben az egyéni szükségletet meg nem haladó, mennyiséget, erdő talaját és biológiai sokféleségét nem károsító módon lehet gyűjteni
A teljes törvény itt olvasható: 2009 évi törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
A vonatkozó paragrafusok az erdőtörvényből:
Az erdei haszonvételek általános szabályai:

68. § Erdei haszonvételnek minősül:
a) a fakitermelés;
b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
c) a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása az e törvény hatálya alá tartozó területen;
d) az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetőleg elhalt, száraz ág nyesése;
e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése;
g) a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű kaszálása;
h) a méhészeti tevékenység;
i) a fenyőgyanta gyűjtése;
j) cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése.

69. §
(1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.
(2) Az erdőgazdálkodó az erdei haszonvételeket e törvényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja.
(3) Az erdei haszonvételnek minősülő vadászati jog gyakorlására, hasznosítására a külön jogszabály rendelkezéseit az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4) A 68. § b), valamint d)-j) pontjai szerinti erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni.
(5) A földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetőek.
(6) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság - hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján - korlátozza vagy megtiltja erdőben a cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését.
(7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését.

Magántulajdonú erdőkben a tulajdonost illik megkérdezni, kérni engedélyét. Hogy mely erdők magántulajdonúak, arról mindenki saját környezetében tájékozódhat.

Hogy mennyit lehet gyűjteni, az pedig itt van leírva:

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról: a rendelet elérhetősége

Vonatkozó paragrafusai: Az erdei haszonvételek általános szabályai

41. § (1) Gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.
(2) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb
a) 2 kg gomba,
b) 2 kg vadgyümölcs,
c) 2 kg gyógynövény
gyűjtése minősül.
(3) Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Információk az erdőkről: a NEBIH erdészeti adatbázisában, tulajdonviszonyokról, védettségről. 

Mi a helyzet a fentiekben nem szabályozott területeken?


A magánterületeken gyűjtés mikéntje a tulajdonos jogosultsága. A közterületek is magánterületek, hiszen az önkormányzatok tulajdona. Tilthatják, illetve kereskedelmi mennyiség gyűjtéséhez biztosan engedélyt illik kérni a tulajdonostól. Csalángyűjtés saját célra, kis mennyiségben, az erdőszélen, lehet az, az eset, amikor nem valószínű, hogy kárt szenved a tulajdonos, de az etikus gyűjtés azt diktálja, hogy - különösen mondjuk kis falusi közösségben - kérdezzük meg a tulajdonost, szedhetünk-e csalánt, gombát, egyebet saját célra az erdejében.     

A gombagyűjtés lehetőségeiről és szabályairól Dr. Dravecz Tibor a Miskolci Gombász Egyesület oldalán még részletesebben ír érdemes elolvasni


**********************************
Aki szívesen támogatná az oldal tartalmainak létrehozását, ITT van erre lehetősége, egészen egyszerű módon is: Erdőkóstoló adományvonal 
Köszönet minden támogatásért, de ha valaki nem tud vagy nem szeretne, anélkül is szabadon olvashat, tanulhat a blogon ehető vadnövényekről és gombákról.


Megjegyzések

 1. Üdv!
  Na ez például egy nagyon hasznos, praktikus bejegyzés!!
  Annak aki ésszerűen, környezetkímélő és nem utolsósorban jogkövető módon szeretne gyűjteni, feltétlen szükséges ezeknek az ismerete.
  Na, éppen ezért nem is érkezett rá egyetlen hozzászólás sem!! Érdekes, hogy amikor hasonló "jó tanácsokat" írok a blogomba, akkor arra sem sok megjegyzés érkezik...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Üdv Nomád! Örülök hogy erre jártál. Hát itt tényleg a Tiéd az első hozzászólás, de én azért látom, hogy sokan idekattintanak, és biztosan el is olvassák ezeket a gyűjtéshez "jó tudni" információkat.

   Törlés
  2. Én ezeket eddig is tudtam, de jó itt olvasni.

   Törlés
 2. Kedves Erdőkóstoló,

  Segíts jogszabályt értelmezni :) Az utánajárok részben épp az előbb írtam és kértem tanácsodat tájhű kert beültetése kapcsán... Ahogy elolvastam ezt az oldalt, elbizonytalanodtam, hogy akkor korlátozottan, de mégis lehet egy-egy cserjét kiásni és áttelepíteni kertbe? Mintha nem lenne egyértelmű, vagy csak én nem értem... :) Köszönöm előre is!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság - hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján - korlátozza vagy megtiltja erdőben a cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését.

   Törlés
 3. A jogszabályok elolvasását meghagyom másnak. Utálom a sok szabályt, tiltást ....

  DE az elején a növény gyűjtés illemtanát, az Iratlan Törvényeket !!
  Az tetszik, azt ki kellene emelni


  VálaszTörlés
 4. Én annyit tennék hozzá, hogy a jogszabályok nem ismerete nem mentesít a betartásuk alól! Azaz a nem ismeretük nem mentesít a megszegésükért megítélt büntetés lerovása alól... :-D Szeretem, nem szeretem, tudni kell ha művelem.

  VálaszTörlés
 5. d) az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetőleg elhalt, száraz ág nyesése;
  e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
  akkor a fokla gyüjtése illegális?? :O

  VálaszTörlés
 6. Kedves Erdőkóstoló!
  A veled készített riportban említetted, hogy vad járta területekről fertőzésveszély miatt nem szabad gyűjteni. Pontosan milyen fertőzésektől is kell itt tartani? Illetve nem lehet "fertőtleníteni" valahogyan az innen gyűjtött növényeket, pl. ecetes áztatással? Köszönöm a választ előre is!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. a vadaktól kapható fertőzés sok lehet, de nálam és ismerőseimnél sem fordult még elő soha

   májmétely fertőzés vizes legelőkön, mocsaras réteken, van rókák által terjesztett kór is, és más is nem mélyedtem el benne, egyszer majd talán

   Ha aggódsz inkább főzve párolva, használj olyat, ami földközelből gyűjtesz, az ecet szerintem nem elég.

   a csalánt én mindig forrázom, a salátanövényeket alaposan, sok vízben mosom egyszer meleg vízben is és persze vadmentes helyről próbálom gyűjteni

   remélem segítettem!

   Törlés
 7. Köszönöm szépen ezt a remek összefoglalót!💕

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések