2015. február 10., kedd

A vadnövény- és gombagyűjtés szabályai, törvényei

A vadnövények és gombák gyűjtésére vonatkozó törvények, szabályok

Szabályok:


- Csak a biztosan felismert, ehető vagy gyógynövényt szabad gyűjteni.
- Fontos, hogy mindenki úgy gyűjtsön bármilyen növényt, ehető, vad növényt vagy gyógynövényt, hogy ugyanott, ugyanazt jövőre, vagy hosszú távon is megtalálja, vagyis az egyed és a faj állománya túlélje a gyűjtést.
- Mindig csak annyit gyűjtsünk, amit maradéktalanul fel tudunk használni.
- Soha ne húzzuk ki gyökerestől a növényt, mindig hagyjunk elegendő levelet vagy virágot az egyed túléléséhez, szaporodásához. (Gyökereket, hagymákat csak a nagyon gyakori fajok esetében, és kis mennyiségben gyűjtsünk egy-egy területen.)
- Ne tépjük, nyúzzuk, húzzuk, hanem ollóval vágjuk le a gyűjteni kívánt növényi részeket (kivéve persze a könnyen leváló terméseket).
- Az élőhelyet, ahol gyűjtünk ne tapossuk össze. Sáros, vizes területen különösen vigyázzunk erre. Réteken, kaszálókon, a tulajdonos engedélyével, a rétet nem összevissza járkálva, taposva (különösen nem kaszálás előtt letaposva) gyűjtsünk.
- Fákról, bokrokról csak a virágot, termést, ágak letörése nélkül szedjük. Rügyeket, hajtásokat oldalhajtásokról és ne a vezér (csúcs) hajtásokról gyűjtsünk.
- Területileg ritka növényeket ne gyűjtsünk, csak a gyakori fajokat. Aki rendszeresen gyűjt az tudja, mely fajok ritkák ott, ahol gyűjt. Fontos ezek kímélete, állományuk túlélése, esetleg szaporodás érdekében.
- Tiszta helyről, tiszta, egészséges növényi részeket gyűjtsünk.

 A gombagyűjtés és felhasználás szabályai a Miskolci Gombász oldalon itt
Törvények:

A vadnövény és gombagyűjtést természetvédelmi törvények és az erdőtörvény szabályozzák:

Röviden: Védett területen gyűjtés csak zöldhatósági engedéllyel, állami erdőben csak max. 2 kg, vagy ha több, akkor előzetes erdészeti engedéllyel. Magánerdőben, magánréten bármennyi a tulajdonos engedélyével. Védett állami erdőben, tehát zöldhatósági és erdészeti engedély is szükséges.

Bővebben:

1. A TERMÉSZETVÉDELMI TÖRVÉNYEK alapján:

Védett növénytvédett gombát tilos gyűjteni. A jelenleg hatályos jogszabályok (1996. évi LIII. törvény 38. § (1) a) pontja) a védett természeti területen történő gyűjtést, és a gyűjthető mennyiséget is szabályozzák. Védett terüten csak engedéllyel lehetséges a gyűjtés. Az engedélyt a területeileg illetékes Zöldhatóságtól (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) lehet kérelmezni. A teljes törvény itt olvasható: 1996 évi LIII törvény a természet védelméről.
Vonatkozó 38. § (1) a) pont:

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;
Védett területen engedély a területileg illetékes zöldhatóságtól kérhető.

Natura 2000 területeken mi a helyzet? Ez a következő kormányrendeletben:

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
Néhány hasznos részlet csak:

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában,
valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

8. § (1) A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő
és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott
tevékenység korlátozás nélkül folytatható.
(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül
vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást
végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a
megvalósítását akadályozza.
9. § (1)
(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a felügyelőség
engedélye szükséges
a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;
b) a terület helyreállításához;
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú
energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás
legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi
vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő
kivágását;
d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény

rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

Natura 2000 területek térképen itt
Védett területek térképen (TIR) itt
védett gombák fotóval


2. AZ ERDŐTÖRVÉNY alapján:

Nem védett erdőkben a növénygyűjtés erdei haszonvételnek minősűl. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. törvény 68. § f) és 69. § (7) pontja értelmében állami erdőben az egyéni szükségletet meg nem haladó, mennyiséget, erdő talaját és biológiai sokféleségét nem károsító módon lehet gyűjteni
A teljes törvény itt olvasható: 2009 évi törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
A vonatkozó pragarafusok az erdőtörvényből:
Az erdei haszonvételek általános szabályai:

68. § Erdei haszonvételnek minősül:
a) a fakitermelés;
b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
c) a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása az e törvény hatálya alá tartozó területen;
d) az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetőleg elhalt, száraz ág nyesése;
e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése;
g) a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű kaszálása;
h) a méhészeti tevékenység;
i) a fenyőgyanta gyűjtése;
j) cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése.

69. §
(1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.
(2) Az erdőgazdálkodó az erdei haszonvételeket e törvényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja.
(3) Az erdei haszonvételnek minősülő vadászati jog gyakorlására, hasznosítására a külön jogszabály rendelkezéseit az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4) A 68. § b), valamint d)-j) pontjai szerinti erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni.
(5) A földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetőek.
(6) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság - hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján - korlátozza vagy megtiltja erdőben a cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését.
(7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését.

Magántulajdonú erdőkben a tulajdonost illik megkérdezni, kérni engedélyét. Hogy mely erdők magántulajdonúak, arról mindenki saját környezetében tájékozódhat.

Hogy mennyit lehet gyűjteni, az pedig itt van leírva:

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról: a rendelet elérhetősége

Vonatkozó paragrafusai: Az erdei haszonvételek általános szabályai

41. § (1) Gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.
(2) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb
a) 2 kg gomba,
b) 2 kg vadgyümölcs,
c) 2 kg gyógynövény
gyűjtése minősül.
(3) Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.


Mi helyzet a fentiekben nem szabályozott területeken?

Magánterületeken, ami szóba jöhet gyep, erdő, mocsár a tulajdonos engedélye kell. A közterületek is magánterületek, hiszen az önkormányzat tulajdona, így ott az önkormányzat megfelelő szerve adja az engedélyt.

2014. december 13., szombat

Tejfölös, téli, erdei gombaleves késői laskából, júdásfülgombából, téli fülőkéből

A mezei szegfűgomba mellett a legfinomabb gombaleves laskából készül, no és persze a vargánya krémlevest se hagyjuk ki. 
Ebbe a levesbe most háromféle téli gomba került, melyek decemberben is gyűjthetők, de fő alkotó a laska. 
A júdásfül egész évben terem, de télen a csapadékosabb időben talán jobban. Enyhébb teleken a késői laska is belenyúlik a télbe, a téli fülőke pedig egész télen, tavaszig lehet. Utóbbit sokan kedvelik, sokan, "nincs más alapon jó lesz, legalább ez van" legyűrik, de én kedvelem, nem éreztem még a sok helyen emlegetett halízét soha. A júdásfül is gusztus kérdése érdekes porcos állaga miatt. Tölteni is lehet, de hogy hogyan, erről majd később, ha mutatni is tudom. Sőt még csokis júdásfül receptem is van. Érdekel valakit?


Erdei gombaleves, ahogy én készítem:
Ezt a levest anyukámtól tanultam, olyan környéken, ahol sok őrölt pirospaprikát használnak, ezért nálunk piros a leves. Én teszek bele mindig kockázott vagy karikázott gyökérzöldségeket: sárgarépát, petrezselyem gyökeret esetleg zellergumót, pasztinákot (utóbbit csak kicsit, mert édesít) és krumplit szintén kockázva. Ha gazdagon, sűrűre készítjük, egytálételként is kiváló.

Pici zsiradékon apróra vágott fokhagyma és egy kicsi, félbevágott (ez nem apró, csak úgy bele a fél hagyma) vörös hagyma pirításával indul a leves, majd megy bele a sárgarépa, azt is lepirítom. Ezután piros őrölt paprika (a paprikát a tűzhelyről lehúzva az edényt a zsiradékon jól át kell keverni, hogy szépen kiadja piros színét). Majd mehet bele minden egyéb zöldség és rá a víz. Fűszerek nálam: só, őrölt fekete bors, csipet őrölt kömény. Jó ízt ad egy fél kis paradicsom és egy kis zöldpaprika vagy csípős szárított paprika. Kb. 5 perc főzés után a felvágott laska, júdásfüle és kevés téli fülőke is mehet a levesbe. Ezután készre főzöm. Ha nagyon gazdagon akarta anyukám, akkor főzött bele csipetkét is. A levest tejfölös vagy tejszínes, pici lisztes habarással fejezem be és készre ízesítem. Legvégül friss petrezselyemmel meg lehet szórni. Egytálételként főtt tojáskarikákkal lehet tálalni.

A csipetke készítése:
Egy tojás annyi liszttel és pici sóval összegyúrva, hogy jó kemény tészta legyen. A jól összegyúrt tésztát fél cm vastagra kinyújtva vagy tenyérrel kilapogatva, ujjheggyel kell szétcsipkedni, a kész csipetkéket pedig pici lisztbe kell forgatni, így megakadályozható, hogy összeragadjanak. Galuskánál, nokedlinél kisebb méretű és keményebb tésztalevesbetétet kapunk.

Alább a gombák: téli fülőke, Júdásfüle, laska:2014. december 2., kedd

Gombatanfolyamok 2015-ben országszerte -alapfokú, szakellenőri és gombatermesztő


Hatósági jellegű gombaszakellenőri tanfolyam

A Magyar Mikológiai Társaság szervezésében
Budapest
Pécs
Őriszentpéter
A 140 órás tanfolyamok március és november között , mindig hétvégéken kerülnek megrendezésre. A tanfolyam végén tanúsítványt adó gombaszakellenőri vizsga tehető (a vizsga nem kötelező). A jelentkezés nem igényel előzetes ismereteket a gombákról. Jelentkezni és érdeklődni Dr. Jakucs Erzsébetnél lehet e-mailben vagy telefonon.
jakucse@gmail.com
06-30-372-5066
Előjelentkezés van, az érdeklődőket 2015. februárjában értesítik a tanfolyam indulásáról, a beiratkozás módjáról. Ez a jelentkezőkre nézve semmilyen kötelezettséggel nem jár.  A részvételi díj a helyszíntől és a felvett hallgatók számától függően 100-130 ezer Ft körül várható
További részletek a Magyar Mikológiai Társaság weboldalán

Gombaszakellenőri és gombatermesztő tanfolyamok az ország több nagyvárosában:
Geniuszplusz

Gombatermesztő tanfolyam: 

Alapfokú tanfolyamok
Pécs: 
érdeklődés: gombatanfolyam2014@gmail.com 

Kárász (Mecsek):
érdeklődés: Mezei Attila 06-30-6646248

Budapest TIT Stúdió Gombász Szakkör: info itt
Tatabánya: info itt

Felsőfokú gombaismereti tanfolyam:
Magyar Mikológiai Társaság (+ELTE) bővebben: itt

A bejgyzés óta tobábbiakat is hirdettek, a Pro Mikológia Alapítvány alaposan összeszedte a már meghirdetett tanfolyamokat, így további tanfolymokról: itt

2014. november 3., hétfő

Tejfölös-borsos vargányás vajas kiflik, szendvicsként, hidegen vagy melegen

A gombás ételekben az a jó, az egyik jó, hogy gyorsan elkészülnek, és az is kedvező az időhiányosoknak, hogy talán a legegyszerűbbek a legfinomabbak. Ez is igen egyszerű és egy hirtelen ötlet szüleménye, amikor nagyon megkívántunk egy kis gombás szendvicset. 
Szárított vagy friss vargányából is készíthető, alábbi szárítottból készült.


A szárított szeletelt vargányát legalább fél órával a felhasználás előtt beáztattam hideg vízbe. Olaj+vaj keverékén 1-2 gerezd fokhagymát pirítottam, amikor már jól illatozott, rátettem a leszűrt vargányaszeleteket. Sóztam, borsoztam és addig pároltam, míg a leve el nem párolgott, közben meg is puhult a gomba. Majd egy kis mokkáskanálnyi liszttel (vagy keményítővel) kikevert tejföllel behabarva szószosítottam. A végén frissen vágott petrezselymet tettem még bele, és így kentem vékony rétegben a házi vajas kiflikre. Melegen tálaltam. De ha maradna (ami kizárt, mert annyira finom) akkor később, kis reszelt kemény sajttal megszórva, melegszendvicsként is finom.

Ha valaki szavazna az Erdőkóstoló blogra (vagy másra) a most zajló versenyen, itt teheti: Goldenblog szavazás (2014)

2014. október 28., kedd

Őszi, erdei zöldes, fetasajtos lencsesaláta narancsos, mustáros önetettel

Nagyon sok növény ősszel újra éled, friss zöld leveleket hajt az erdőkben, mezőkön, réteken.
Így amikor a kertekben elfogynak a zöldek, van hová menni.
Úgy szedjük ezeket, hogy a növényegyed túlélje, mindig csak a frisset és keveset egy növényről!
Egy gyors saláta készült nálam ilyenek nyersen felhasznált zöldekből: tyúkhúrból, podagrafűből, csalánból, medvetalp fiatal levélből és főképp a levélnyélből vegyesen 
(nyersen a csalánt iciripicirire kell vágni,  hogy ne csípjen)

"vadzöldes" lencsesaláta feta sajttal
A fenti zöldekből került a salátába
a zamatos turbolyából is csak icipici került a salátába,
mert az nagyon erős ízű ( képre kattintva olvasható a felirat)
 Elkészítés, hozzávalók:

 • erdei zöldek, alaposan megmosva, apróra vágva (a csalánt nagyon apróra kell vágni, egy zacsiban vágás előtt "meggyömöszölve", hogy ne csípjen)
 • sós vízben főtt lencse (pár órával főzés előtt beáztatva, az áztató levet leöntve, friss vízben kell főzni)
 • piros húsú, picit csípős paprika apróra kockázva
 • feta sajt apróra kockázva
 • Öntethez: 1 narancs leve kicsavarva, kis kanál mustár, só, bors, víz 

 A hozzávalókat összekeverjük, és leöntjük az ízlés szerint finomra kevert narancsos mustáros öntettel.2014. október 24., péntek

Erdei gombás házi lecsókonzerv, sötét érdes tinóruval - és gyors gombás lecsó bulgurral

Vannak kevésbé kedvelt erdei gombák, no nem az ízük miatt, hanem mert főzés közben befeketednek. Egy fekete gombpörkölt persze tényleg nem éppen ínycsiklandozó.De ha a feketét összehozzuk más színekkel, akkor már bizony nagyon is jól nézhet ki. Jól mutat pl. piros-feketén paradicsomos gombás szendvicsen vagy pl. paradicsomos lecsóban.

Így késztettem is gombás lecsót pár hete, amikor sok gomba volt. A konzerválás jól sikerült, finom gombás lecsót bontottam fel. Jól is jött egy gombában szegény időszakban, és jól is jött egy időhiányos napon, egy nagyon gyors ebédhez, bulgurral.
Mind a lecsó,mind a végkifejlet nem egy nagy dolog főzésileg, de nagyon finom. 

Sötét érdestinórus lecsó bulgurral
Jól mutat a fekete gomba a piros paradicsommal és a
zöld petrezselyemmel

A gombás lecsó készítése:
 1. A sötét érdestinórunak csak a kalapjai ehetők, a tönköket kidobtam.
 2. Kifőztem az üvegeket és a fémtetőket. 
 3. Vöröshagymát, paradicsomot, húsos paprikákat és a megtisztított gombakalapokat (ízlés szerinti méretre) összedaraboltam (én közepes méretű darabokat kedvelem).
 4. Zsiradékon elkezdtem pirítani a hagymát - szeretem ha kicsit lesül.
 5. Majd hozzátettem a gombát, azzal is pirítottam, végül a paprikát és a paradicsomot is. Ezekkel is összeforraltam, de nem kell sokáig főzni. 
 6. Forrón üvegekbe töltöttem, lezártam fém tetőkkel, fejtetőre állítva betakartam legalább 20 percre, majd kihűlésig száraz dunsztba tettem, vagyis alaposan betakartam az üvegeket. 
Bulguros gombás lecsó a lecsó konzervből:
 1. A szükséges mennyiségű bulgurt megmostam, leforráztam, sóztam 15 perccel a felhasználás előtt. 
 2. A gombás lecsót felmelegítettem, és hozzáadtam a közben megdagadt bulgurt.
 3. Összemelegítettem és kész.    


Sötét érdestinóru

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...